Публично състезание


Доставка на хранителни продукти за нуждите на ДГ ”Детски рай” по девет обособени позиции

Резултат от процедура за възлагане на обществена поръчка

Отчети за изпълнение на бюджета за:

Документи - финансови

Дата на публикуване 08.07.2020,
Час - 14:30 ч.


Решение

Протокол

Дата на публикуване 08.07.2020,
Час - 13:41 ч.


1. Обявление

2. Решение

3. ЕЕДОП

4. Договор

5. Образец 1

6. Образец 3

7. Образец 4

8. Pешение за промяна на срока
Дата на публикуване 28.04.2020
Час - 16:00 ч.
Срок за получаване на офертите :удължен до 18.05.2020
Час - 16:00 ч.

8. Указания

Дата на публикуване 30.03.2020,
Час - 16:00 ч.

Срок за получаване на офертите : 29.04.2020,
Час - 16:00 ч.


Протокол от работа на комисия от 01.06.2020 г.

Дата на публикуване 01.06.2020,
Час - 13:23 ч.


Съобщение

Протокол

Дата на публикуване 23.06.2020,
Час - 11:48 ч.

Договори

ОП1 С ПРИЛОЖЕНИЕ

ОП2 С ПРИЛОЖЕНИЕ

ОП3 С ПРИЛОЖЕНИЕ

ОП4 С ПРИЛОЖЕНИЕ

ОП5 С ПРИЛОЖЕНИЕ

ОП6 С ПРИЛОЖЕНИЕ

ОП7 С ПРИЛОЖЕНИЕ

ОП8 С ПРИЛОЖЕНИЕ

ОП9 С ПРИЛОЖЕНИЕ

 

Copyright © 2008-2024 ДГ "Детски рай" | RSS емисия

Изграден от Sliven.NET | Дизайн от Людмила Калъпчиева | Програмиране и SEO от Христо Друмев